کودهای کلاته عناصر میکرو

کودهای کلاته عناصر میکرو
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

8 مورد

تا بر صفحه
 1. کود کلات موليبدن خضراء
  وزن : 1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  7٬500٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 2. کود کلات آهن 9 درصد خضراء
  وزن : 1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  1٬950٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 3. کود کلات فضاي سبز خضراء
  وزن : 25 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  65٬250٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 4. کود کلات ميکرو کامل خضراء
  وزن : 1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  2٬250٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 5. کود کلات موليبدن خضراء
  وزن : 0.1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  1٬400٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 6. کود کلات روي خضراء
  وزن : 1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  1٬700٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 7. کود کلات بور خضراء
  وزن : 1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  1٬050٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
 8. کود کلات منگنز خضراء
  وزن : 1 کیلوگرم
  Rating:
  0%
  1٬450٬000 ریال
  اضافه کردن به لیست علاقه مندی
تنظیم جهت نزولی
مشاهده به عنوان مشبک لیست

8 مورد

تا بر صفحه